ФОТО ГАЛЕРИЈА

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА

 

ПОСЕТА НА ЗБРАТИМЕНОТО УЧИЛИШТЕ ВО ЛЕСКОВАЦ,СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

ЛИТЕРАТУРНО ЧИТАЊЕ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

ПРИРЕДБА ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

 

21 МАРТ - ДЕН НА ЕКОЛОГИЈА - АКТИВНОСТИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО

НОВОГОДИШЕН И ВЕЛИГДЕНСКИ ХЕПЕНИНГ

ПОСЕТА НА ДЕЦА ВО БОЛНИЦА

   СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ

         

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]