ПОСЕБНИ ДЕНОВИ

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

ПОСЕБНИ ДЕНОВИ

  1ви Септември,

          денот кога ја започнуваме новата учебна година!

 

Новогодишен хепенинг! (види слики)

На овој ден, кој се одр`ува околу 20ти декември, нашето училиште организира продажба на ученички изработки. Главен организатор на овој хепенинг е Советот на родители, во координација со директорот на училиштето и сите одделенски раководители. Собраните средства најчесто одат во хуманитарни цели, како што беше и последниот Новогодишен хепенинг, кога најголем дел од собраните средства беше дониран за операција на срце на едно 5-годишно дете.

     21ти Март-Ден на екологијата!

На овој ден, во нашето училиште традиционално се одвиваат активности за уредување на училишната средина, како што е чистење на училниците, чистење на училишниот двор, раскопување и посадување садници и цвекиња. (види слики)

 

            28ми Март-Нашиот патронат!

Ова е најважниот и најголемиот ден за нашето училиште, а посебно оваа година, кога прославуваме 40 години од постоењето на училиштето. Подготовките за секој наш патронат траат и по неколку месеци, а традиционално, за секој патронат се организира литературно читање во училиштето, на кое читање секогаш гостуваат и познати поети од нашата земја, се организираат разни спортски активности, турнири и натпревари, ликовен конкурс и натпревар, а задолжителна е и приредба во која учествуваат најголемиот број од учениците. (види слики)

Наградени литературни творби за 2004 год.

Наградени цртежи за 2004 год.

 

      Велигденски хепенинг!

На овој ден, кој се одр`ува околу 20ти декември, нашето училиште организира продажба на ученички изработки. Главен организатор на овој хепенинг е Советот на родители, во координација со директорот на училиштето и сите одделенски раководители. Собраните средства најчесто се користат за купување на надгледни средства, за наградување на ученици кои дале посебен придонес за афирмацијата на нашето училиште, или пак за хуманитарни цели. (види слики)

 

            10ти Јуни

-Крај на учебната година!

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]