НАСТАВНИЦИ

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

НАСТАВНИЦИ

bulletОД 1 - 4
bullet ПРИЕМНИ ДЕНОВИ
bulletОД 5 - 8

Наставникот е оној кој треба

bullet да биде цврст и одлучен во своите ставови и одлуки
bulletдоследен во ветеното и кажаното
bulletмодел за учениците
bullet да  го практикува однесувањето кое го очекува од учениците
bullet да зборува со учениците љубезно и да ги третира како вистински личности
bullet да има ист и фер однос со сите ученици

Раководителот на паралелката

bulletја има најважната и најодговорна задача во креирањето на работата на паралелката и формирањето на младата личност
bullet треба добро да ги познава своите ученици и континуирано да ги запознава и да живее со нивните проблеми, навреме да ги открива и отстранува
bullet раководи со животот на паралелката, ја насочува наставната и работната активност на паралелката
bullet ги поттикнува младите личности кон самоиницијативи и самостојност
bullet претставува модел на однесување кој го очекува од учениците

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]