НАСТАВНИЦИ 1 - 4

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

bulletОД 1 - 4
bullet ПРИЕМНИ ДЕНОВИ
bulletОД 5 - 8

 

Вера Медарска, одделенски наставник на 1а одд.

Славка Арсовска, одделенски наставник на 1а одд.

Марија Јошеска, одделенски наставник на 1б одд.

Анета Алексовска, одделенски наставник на 1б одд.

Роза Василевска, одделенски наставник на 1в одд.

 

Снежана Димевска, одделенски наставник на 2а одд.

Ирена Пантова, одделенски наставник на 2а одд.

Клементина Петреска, одделенски наставник на 2б одд.

Душанка Василева, одделенски наставник на 2б одд.

Емилија Пап, одделенски наставник на 2в одд.

 

Весна Ивановска, одделенски наставник на 3а одд.

Елизабета Мирчевска, одделенски наставник на 3а одд.

Сузана Цветанова, одделенски наставник на 3б одд.

Гордана Атанасовска, одделенски наставник на 3б одд.

Нада Петрова, одделенски наставник на 3в одд.

 

Дијана Стефковска, одделенски наставник на 4а одд.

Ирена Буклеска, одделенски наставник на 4а одд.

Ирена Неделковска, одделенски наставник на 4б одд. irenanedelkovska@hotmail.com

Зоре Ристовска, одделенски наставник на 4б одд.

Надежда Апостолова, одделенски наставник на 4в одд.

bulletОД 1 - 4
bullet ПРИЕМНИ ДЕНОВИ
bulletОД 5 - 8

 

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]