ДОБРЕДОЈДОВТЕ

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА НАШИОТ
ВЕБ САЈТ   
WELCOME TO OUR
WEB SITE

 
МАКЕДОНСКА ВЕРЗИЈА  

ENGLISH VERSION

О.У.: "Јан АмосКоменски"

-Скопје

      e-mail: oukomenski@yahoo.com

Добредојдовте на нашиот веб сајт!

Огромна благодарност до МТ-Нет за бесплатното хостирање на нашиот веб сајт, како и до останатите три организации-Свест, Schoolsonline и Балканската фондација за деца и млади, кои се одговорни за проектот Информациско-комуникациска технологија во наставниот процес.

 

     

Овој веб сајт го изработија:

       Катерина Митевска, професор по англиски јазик, raspberrymk@yahoo.com

           Никола Василевски, ученик од 8б одд.

         Томислав Цветковски, ученик од 8в одд.

"Jan Amos Komenski"

-elementary school

e-mail: oukomenski@yahoo.coм

Welcome to our web site!

This web site was made by:

Katerina Mitevska, an English teacher, raspberrymk@yahoo.co

Nikola Vasilevski, a student in 8b class

     Tomislav Cvetkovski, a student in 8v class

                                                                     

             МАКЕДОНСКА ВЕРЗИЈА                        ENGLISH VERSION

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]