Кукен ред

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

    Куќен ред на училиштето

 

1. Наставата започнува во 8 часот

2. Доаѓај на училиште 5-10 минути пред почетокот на часот

3. Не доцни на часовите

4. Редовно носи го ученичкиот прибор и биди подготвен за час-пред почетокот на часот

5. Внимавај и не зборувај за време на часот

6. На јади, не пиј и не џвакај мастика за време на часот

7. На часовите доаѓај пристојно облечен

8. За време на часовите не носи капа, марама, трака или пирс

9. Не носи во училиште непотребни предмети

bullet предмети кои го загрозуваат животот
bullet играчки

10. Не носи мобилен телефон на училиште

11. Чувај го училишниот инвентар

bulletне шкртај по клупите, столчињата, зидовите или вратите
bulletне ги оштетувај проектите, постерите, штекерите и чешмите во тоалетот
bulletне крши столчиња, прозорци и врати

12. Се што е намерно оштетено во училиштето, целосно го плаќа сторителот

13. Грижи се за хигиената во училиштето

14. Оденесувај се пристојно на одморите-не трчај по ходниците и училниците

15. Не излегувај надвор од училишниот двор за време на настава

16. Не ги повикувај другарите кои не се ученици во нашето училиште да доаѓаат за време на наставата

17. Избегнувај ги конфликтните ситуации со соучениците

18. Проблемите со своите соученици не ги решавај насилнички, агресивно-со физичко пресметување

19. Не се обраќај со погрдни зборови и вулгарности кон никого

20. Почитувај ги соучениците, наставниците и другите вработени

ПОЧИТУВАЊЕТО НА КУЌНИОТ РЕД ПРИДОНЕСУВА ЗА ПОГОЛЕМА ХАРМОНИЈА ВО УЧИЛИШТЕТО

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]