ИКТ ВО НАСТАВАТА

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

ИКТ ВО НАСТАВАТА

 

bulletОБУКИ ЗА НАСТАВНИЦИ
bullet ИЗВЕШТАИ ОД ОБУКИ
bullet ПРЕЗЕНТАЦИИ ОД ОБУКИ

 

Што сакаат наставниците да постигнат со примена на ИКТ-Информациско-комуникациската технологија во наставата?

bulletда научат како да се движат низ www и интернет
bulletда ги откријат безбројните ресурси корисни за секојдневната настава (да ги бараат, складираат, организираат и евалуираат информациите што ги наоѓаат)
bulletда станат дел од глобалната заедница на едукатори кои комуницираат и соработуваат со помош на ИТ
bulletда ја интегрираат технологијата во своите училници
bulletда направат веб сајтови-лични, за својот предмет, за проектите кои ги работат

Што добиваат учениците со примена на ИКТ во наставата?

bulletсоработка со врсници од цел свет
bulletразмена на идеи и ставови
bulletработа во група
bulletсоцијални вештини
bulletповрзување на своето знаење со реалниот свет
bulletслобода да креираат, планираат, презентираат, дискутираат и да го бранат своето мислење и своите ставови
bulletмотивација и интересна настава

Што значи интернетот за сите нас?

bulletмотивација за наставникот и за ученикот
bulletнеограничен информационен ресурс
bulletсредство за реформи во образованието
bulletчекор со реалниот и современ свет
bulletактивна настава и активно учење

 

bulletОБУКИ ЗА НАСТАВНИЦИ
bullet ИЗВЕШТАИ ОД ОБУКИ
bullet ПРЕЗЕНТАЦИИ ОД ОБУКИ

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]