НАСТАВНИЦИ 5 - 8

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

bulletОД 1 - 4
bullet ПРИЕМНИ ДЕНОВИ
bulletОД 5 - 8

 

Силвана Жабевска, наставник по македонски јазик, класен раководител на 6в одд.

Грозданка Кажлева, наставник по македонски јазик, класен раководител на 5в одд.  grozdankak@yahoo.com

Лидија Заборска, наставник по македонски јазик

Билјана Трајкова, професор по англиски јазик, класен раководител на 6б одд. trajkova_bil@yahoo.com

Катерина Митевска, професор по англиски јазик, класен раководител на 7в одд. raspberrymk@yahoo.com

Зоран Ристовски, професор по германски јазик, класен раководител на 8а одд.   zoranristovski@yahoo.com

Рада Стаменковска, наставник по математика

Јадранка Георгиевска, наставник по математика, класен раководител на 7а одд. jadrankag2002@yahoo.com

Марика Јошева, професор по историја, класен раководител на 6а одд.

Игор Јуруков, професор по историја, Граѓанска култура

Сашо Серафимовски, професор по географија, класен раководител на 7б одд. stogovo@yahoo.com

Маја Васовиќ-Чочоровска, професор по биологија, класен раководител на 8б одд. mvcolor@yahoo.com

Олимпија Јовчевска, професор по биологија

Магдалена Кушевска, наставник по физика, математика, класен раководител на 5а одд.

Вера Мојсова, професор по хемија

Сузана Стојанова, професор по  хемија

Мирјана Фодуловиќ,наставник по музичко образование, класен раководител на 8в одд.

Спасе Ѓоргиевски, наставник по ликовно образование

Спасе Колеќевски,наставник по  техничко образование, класен раководител на 5б одд.

Круме Трајковски, професор по изичко образование

Марјан Угриновски, професор по физичко образование

Марина Петрушевска, професор по информатика marinapetrusevska@yahoo.com

bulletОД 1 - 4
bullet ПРИЕМНИ ДЕНОВИ
bulletОД 5 - 8

 

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]