УЧЕНИЦИ

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

Иван Богоевски, 7а одд., за скенирање на сите училишни фотографии

Исидора Мартиновска и Ана Франгова, 7а одд., за превод на текстот за Ј. А. Коменски

Томислав Цветковски, Марија Михаилова и Ивана Симјановска, 8в одд., за изработка на веб сајтот на англиски јазик за Македонија

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]