ДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

bulletДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ
bullet УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА
bulletЦРВЕН КРСТ
bulletПОЕЗИЈА
bulletВЕБ СТРАНИ

СПИСОК НА УЧЕНИЦИ НА ДЕТСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

ПАРЛАМЕНТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

 

Име ипрезиме                     Одделение

1.Ива Стојаноска                                      5а

2.Матеј Тројачанец                                   5а

3.Бојана  Трајковска                                 5б

4.Марио Костовски                                   5б

5.Христина Ченговска                              5в

6.Филип Самарџиев                                  5в

7.Мартина Поповска                                  6а

8.Стефан  Цветанов                                   6а

9.Александра Манчева                              6б

10.Бојан Лазаревски                                  6б

11.Теодора Андонова                               6в

12.Симон Пејоски                                       6в

13.Теа Матевска                                          6в

14.Фросина Јовановска                           7а

15.Мирослав Митрашиновиќ                  7а

16.Елена Стефановска                             7б

17.Сара Пејовска                                        7в

18.Александар Коцевски                         7в

   

     Член на Извршен Одбор :

     Розе Василевска- одделенски наставник.

 

     Член на Собрание:

     Виолета  Матевска-родител,член на советот на родители

 

.     Избрани ученици за едукативна школа на Детскиот Парламент:

         Фросина Јовановска - 7а  И Филип Василев-7б.

bulletДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ
bullet УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА
bulletЦРВЕН КРСТ
bulletПОЕЗИЈА
bulletВЕБ СТРАНИ

 

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]