ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН И ТЕМАТСКИ ПЛАН

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

bulletГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН И ТЕМАТСКИ ПЛАН
bulletПЛАН ЗА ЧАС
bulletАКТИВНОСТИ ЗА ЧАС

                                     

 4то одд. Англиски јазик,You and Me 1,  глобален и тематски план, професор Катерина Митевска

 4то одд. Англиски јазик,English together, тематски  план, професор Катерина Митевска

5то, 7мо, 8мо одд. Англиски јазик, Dream team, глобален план, професор Катерина Митевска

5то одд. Англиски јазик, Dream team-starter, тематски план, професор Катерина Митевска

6то одд. Англиски јазик, Dream team 1, тематски план, професор Катерина Митевска

7мо одд. Англиски јазик, Dream team 2, глобален план, професор Катерина Митевска

7мо одд. Англиски јазик, Open doors, тематски план, професор Катерина Митевска

7мо одд. Англиски јазик, Dream team 2, тематски план, професор Катерина Митевска

8мо одд. Англиски јазик,Open doors, глобален и тематски план, професор Катерина Митевска

8мо одд. Англиски јазик, Dream Team 3, тематски план, професор Катерина Митевска

5то одд. Англиски јазик, Dream Team, тематски план, професор Билјана Трајкова

6то одд. Англиски јазик, Dream Team, тематски план, професор Билјана Трајкова

8мо одд. Англиски јазик, Dream Team, тематски план, професор Билјана Трајкова

Англиски јазик, Годишни глобални планови, професор Билјана Трајкова

Англиски јазик, Програма за секција, професор Билјана Трајкова

5то одд. Географија, глобален план, професор Сашо Серафимовски

6то одд. Географија, глобален план, професор Сашо Серафимовски

7мо одд. Географија, глобален план, професор Сашо Серафимовски

8мо одд. Географија, глобален план, професор Сашо Серафимовски

Информатика, Глобален план, професор Марина Петрушевска

 

bulletГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН И ТЕМАТСКИ ПЛАН
bulletПЛАН ЗА ЧАС
bulletАКТИВНОСТИ ЗА ЧАС

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]