АКТИВНОСТИ ЗА ЧАС

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

bulletГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН И ТЕМАТСКИ ПЛАН
bulletПЛАН ЗА ЧАС
bulletАКТИВНОСТИ ЗА ЧАС

           

4то одд., Англиски јазик, Тест, професор Катерина Митевска

4то одд. Критериуми за оценување по предметот математика, наставници-Зоре Ристовска и Дијана Стефковска

4то одд., Математика, Збир-разлика, наставно ливче, наставници-Зоре Ристовска и Дијана Стефковска

1во-5то одд., Честитка за Нова Година (активност-боење и пишување), проф.-Катерина Митевска

Модел на план за час, професор Катерина Митевска

5to одд., Англиски јазик, Food and drinks (крстозборка), професор- Катерина Митевска

5то-6то одд. Make questions with where, професор Катерина Митевска

1во-6то одд., Честитка за 8ми Март, (активност боење и пишување), проф. Катерина Митевска

7мо-8мо одд., Англиски јазик, Да се преведе на македонски јаз., проф.Катерина Митевска

7мо-8мо одд., Англиски јазик, Fill in the story, професор- Катерина Митевска

7мо-8мо одд., Англиски јазик, Зодијачки знаци, професор- Катерина Митевска

7мо-8мо одд.Change the sentences into questions, професор Катерина Митевска

8мо одд., Англиски јазик, Conditional sentences, професор-Катерина Митевска

8мо одд., песна Pride, во изведба на група U2, за Мартин Лутер Кинг, проф. Катерина Митевска

8мо одд., Англиски јазик,Passive voice, професор- Катерина Митевска

8мо одд., Англиски јазик,Question tags,  професор- Катерина Митевска

8мо одд., Англиски јазик, Active-Passive sentences, професор- Катерина Митевска

1-8 одд. Англиски јазик, Language Arts Certificate, професор Катерина Митевска

8мо одд., Change the sentences from Active to Passive form, професор Катерина Митевска

bulletГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН И ТЕМАТСКИ ПЛАН
bulletПЛАН ЗА ЧАС
bulletАКТИВНОСТИ ЗА ЧАС

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]